Czech Republic 538 21 Částkov 4
+420 777 664 636
Co musím udělat, pokud chci chovat ovce?

V první řadě zaregistrovat hospodářství. Registraci zvládnete přes webové stránky www.cmsch.cz  

Registrace je zadarmo, k ničemu Vás nezavazuje, ale tímto krokem splníte požadavky legislativy.

Chci koupit ovce, mohu kdekoliv?

V podstatě ano, jehňata a ovce samozřejmě můžete koupit kdekoliv. Důrazně Vám ale doporučujeme kupovat zvířata zaregistrovaná (tj. s ušníma známkama a registrovaná v ústřední evidenci). 
Jinak se vystavujete riziku postihu od České plemenářské inspekce a pokuty, nebot dle zákona jste povinni při chovu byť jedné ovce mít zaregistrované hospodářství a zvířata musí být též registrovaná.

Na i-fauně jsem viděl inzeráty na levná jehňata, je to dobrý výběr?

Záleží na původu těchto zvířat.
Důrazně Vám doporučujeme kupovat jehňata a ovce z chovů, kde je známá zdravotní historie, kde Vám chovatel doloží termíny odčervení, vakcinace. 
Nekupujte jehňata s průjmy, jehňata jejichž vývoj neodpovídá věku, místo radosti budete mít pouze problémy…

Jak si mám vybrat berana?
  • Plemenný beran musí být licentován
  • Hledejte zvířata zdravá 
  • hledejte zvířata s výbornými výsledky v kontrole užitkovosti a výborným exterierem
  • Uvědomte si, že beran je polovina vašeho stáda
Sekce

Nenašli jste odpověď?

Phone +420 777 664 636
E-mail info@beraniraj.cz
Address 538 21 Částkov 4, Czech Republic