Czech Republic 538 21 Částkov 4
+420 777 664 636
Quo vadis SCHOKu?

Krajské členské shromáždění chovatelů ovcí a koz Pardubického kraje SE NEKONÁ!
Důvodem zrušení je podnět podaný paní Michaelou Kvisovou revizní komisi Svazu o nedodržení Jednacího řádu Svazu z důvodu pozdního poslání pozvánek na toto jednání. Tímto jednáním nebyla vyjádřena úcta k času všech členů daného útvaru a bylo omezeno jejich právo v účasti na jednání.

Toto oznámení se včera (14.2.2018) objevilo na webu www.schok.cz dva dny před plánovaným konáním krajské schůze Pardubického kraje na den 16.2.2018. Smutným faktem je, že pozvánku na toto setkání jsem já obdržela 7 dnů před termínem, někteří členové dokonce až 4 dny před plánovaným termínem schůze.

No a ještě smutnější je, že termín této schůze byl zjevně naplánován již někdy od listopadu. Nic tedy nebránilo svolavateli rozeslat pozvánky včas tak, aby se všichni členové mohli s termínem jednání seznámit v dostatečném předstihu a naplánovat si svou účast či neúčast.

Bohužel je již zvykem u tohoto spolku, že pozvánky na mnohá jednání chodí často pozdě a ani opakované stížnosti těch “statečnějších”, kteří se dokáží ohradit nepomáhají k nápravě. 
Následné rušení celých schůzí revizní komisí (kde lze jen s povděkem kvitovat, že alespoň v tomto případě se RK SCHOK řídí platným jednacím řádem) bohužel nevedou k převýchově lidí ve vedení SCHOK tak, že by  si dotyční svolavatelé uvědomili, že nejen jejich čas je vzácný, ale je třeba mít i úctu k času jiných lidí.

V předloňském roce přišla pozvánka na stejnou akci dokonce v den, kdy se schůze měla konat. Mohu tedy říci, že týdenní předstih je již dobrým posunem kupředu, ale do ideálu to má stále ještě na míle daleko.

Základem dobrého fungování jakéhokoliv spolku, organizace či dokonce i státu je, že jeho vedení samo jako první ctí pravidla a řídí se dle nich.  Přijde mi tedy podivné, že na moji stížnost revizní komisi, kterou jsem v kopii odeslala i panu předsedovi SCHOK,  obratem pan předseda odpovídá argumentací, “že jsme si o termínu mohli přečíst v kalendáři a že v statutu je uvedeno “zpravidla” 15 dnů předem se rozesílají pozvánky a když je to “zpravidla” nemusí tomu tedy být vždy tak.”

Přijde mi ještě podivnější, že místo, aby vedení SCHOKu následně zveřejnilo omluvu, že rozeslalo pozvánky pozdě a napsalo členům naprosto stručné oznámení s fakty, zveřejní komentář, který cituji v úvodu tohoto článku. Osobně bych viděla jako naproto korektní tuto informaci:

Zrušeno – Krajské členské shromáždění chovatelů ovcí a koz Pardubického kraje
Důvodem zrušení je nedodržení řádného termínu zaslání pozvánek na toto jednání ze strany svolavatele

 Ano, ono je vždy pohodlnější hodit vinu za svoje vlastní selhání na jiného.
Budu s napětím čekat, zda se příští rok povede nastrkat ty pozvánky do obálek včas..

Michaela Kvisová